TEH DI ING GROUP

Service

GROUP FACTORY INFORMATION

 

 

Headquarters
Teh Diing Industrial Co., Ltd./Taiwan Metal Precision Co., Ltd.

 • No.1306, Zhongshan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330,Taiwan (R.O.C.)
 • https : //www.tdiing.com.tw
 • Email : tdiing@tdiing.com.tw
 • Tel : + 886 -3- 360-5951  Fax : + 886-3- 360-5961
 •  Founded in 1980/12/02;2018/02/05

                                                          

 

 

Factory area

【Dong Guan

 • Teh Diing Industrial (Dong Guan) Co., Ltd./ Teh Diing Industrial (Dong Guan) Co., Ltd., QingxiBranch
 • No. 66 / 70, QingxiAvenue, QingxiTown, Dongguan City, Guangdong Province, China
 • Founded in :1997/11/01

Huizhou

 • TEH DIING Industrial (Huizhou) Co., Ltd.
 • Building 43, LongmenhongInd. Park, Gongye5st Rd., LungmenTown, Huizhou City, Guangdong Province, China
 • Founded in :2021/02/08

 

 

 

【Kunshan

 • Teh Diing Industrial (Kunshan) Co., Ltd.
 • Zhu - Zu Factory-No. 115, Zhu - Zu. Road, Lu - Jia Town, Kun - Shan City, JiangSu, China
 • Founded in 2002/06/01